LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) innehåller de centrala bestämmelser om lagen av psykiatrisk tvångsvård i Sverige.

En huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Tvångsåtgärder inom vården regleras bland annat av LPT. Kraven på tvångsvården är i Sverige högt ställda, eftersom det är en sådan ingripande åtgärd för den enskilde.

Vi på Advokatbyrån Kardell åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LPT-mål.

Specialist på familjerätt