Äktenskapsskillnad

Att skilja sig eller separera?

I samband med äktenskapsskillnad och separation väcks många svåra frågor.

Inte bara om hur man faktiskt går till väga, utan även frågor rörande fördelningen av de gemensamma tillgångarna, betydelsen av eventuella äktenskapsförord, samt frågor rörande hur vårdnaden, boendet och umgänget för de gemensamma barnen skall se ut.

En skilsmässa inleds formellt alltid med att någon av er lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. I vissa fall krävs betänketid i sex till tolv månader innan ni blir juridiskt och formellt skilda, till exempel om ni har barn som är under 16 år.

Ett samboförhållande däremot upphör när samborna gifter sig, flyttar isär eller någon av dem dör. Någon formell ansökan till myndighet behövs inte när du är sambo. Det är även olika regler för bodelning som gäller beroende på om ni varit gifta eller sambo.

Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig. Dokumentet används också när ni efter separationen vill ändra i ägarförhållanden kring till exempel bostadsrätt. Läs mer under fliken bodelning.

Advokatbyrån Kardell hjälper dig att reda ut dessa frågor och se över om du behöver hjälp att tillvarata dina rättigheter på något sätt i samband med skilsmässan eller separationen.

Specialist på familjerätt