Barns boende

Ett barn vars föräldrar har separerat kan antingen bo hos en av föräldrarna eller bo växelvis hos båda föräldrar.

Att ett barn bor hos en av föräldrarna innebär att barnet spenderar sin huvudsakliga tid hos en av föräldrarna, även om barnet oftast har umgänge, i mer eller mindre omfattning, med den andra föräldern.

Ett växelvis boende innebär att barnet istället bor lika mycket hos vardera förälder, till exempel en vecka i taget. Växelvis boende kräver oftast att föräldrarna har ett gott samarbete och att de bor förhållandevis nära varandra. Hänsyn brukar även tas till vilken ålder barnet uppnått.

Umgänge

Ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, vilket i de allra flesta fall innebär att barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med.

Hur umgänget utformas är mycket individuellt och beror bland annat på barnets ålder, avståndet mellan föräldrarna, den tidigare kontakten mellan barnet och umgängesföräldern, samt andra omständigheter som kan ha en direkt eller indirekt inverkan på möjligheterna till umgänge.

Under vissa omständigheter kan umgänge äga rum i närvaro av umgängesstöd.

Specialist på familjerätt