Advokatbyrån Kardell

Advokatbyrå med mångårig erfarenhet inom familjerätt
Rättsområden

Advokatbyrån Kardell

EN MODERN ADVOKATBYRÅ I STOCKHOLM
MED KOMPETENS OCH ENGAGEMANG
Advokatbyrån Kardell är en advokatbyrå i Stockholm specialiserad på familjerätt och drivs av advokat Maria Kardell.

Verksamheten präglas av mitt stora engagemang och lyhördhet för klientens behov. Verksamhetens grundpelare är att klienten ska känna förtroende för sitt ombud.

Jag anser att förtroende kan uppnås när ombudet har en förmåga att förstå behovet utifrån den individuella situationen och därigenom erbjuda klienten den effektivaste och bästa vägen att nå målet.

Regelbunden kontakt direkt med ombudet, utan mellanhänder, samt kontinuerliga uppdateringar av ärendet är något jag fäster stor vikt vid. Min målsättning är alltid, i alla uppdrag, att leverera råd och biträde av högsta kvalité.

Som medlem i Advokatsamfundet har jag tystnadsplikt och agerar alltid obunden i förhållande till domstolar och andra myndigheter.

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha det juridiska föräldraansvaret.

Bodelning

Den delning av makars egendom som skall ske när ett äktenskap upplöses.

Rättsskydd och Rättshjälp

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar.

Specialist på familjerätt