Samboavtal

Enligt sambolagen har vardera sambo rätt till hälften av den egendom som enligt lag utgör samboegendom, detta oavsett vem av er som har betalt för den. Följaktligen kan regleringen ge en skev fördelning om du och din sambo har bidragit med olika mycket till det gemensamma hemmet. Det har då ingen avgörande betydelse vem som betalat för en eventuell bostadsrätt, den ingår ändå i bodelningen och värdet av den ska fördelas lika mellan er om det är samboegendom.

Du och din sambo kan, genom att upprätta ett samboavtal, avtala att sambolagen inte skall omfatta er gemensamma bostad och samboegendom eller att den endast skall omfatta en viss del.

Om du och din sambo äger olika delar av er gemensamma bostad eller om du vid köp av rr gemensamma bostad har gått in med en större kontantinsats är ett samboavtal att rekommendera.

Vill du avtala bort reglerna i sambolagen så kan du göra detta genom att låta en advokat hjälpa dig att upprätta ett samboavtal. Advokatbyrån Kardell har gedigen erfarenhet av att upprätta samboavtal.

Med anledning av att sambor inte ärver varandra rekommenderar jag även att du och din sambo upprättar ett testamente. Jag hjälper er att utforma ett personligt dokument i enlighet med just era förutsättningar och behov.

Varmt välkommen att kontakta Advokatbyrån Kardell

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, om hur deras egendom skall fördelas vid en eventuell äktenskapsskillnad.

Den egendom som makar äger kallas för giftorättsgods och skall som huvudregel ingå i den bodelningen som görs i samband med en äktenskapsskillnad.

Det finns dock möjlighet att reglera egendomsförhållandena mellan makarna på annat sätt.
Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämmas att viss egendom skall vara makes enskilda egendom, vilket innebär att den specifika egendomen inte skall ingå i bodelningen vid en framtida separation.

Det är viktigt att tänka på att ett äktenskapsförord inte reglerar vem som ska ärva viss egendom. Som huvudregel ärver makar varandra och denna arvsrätt innefattar även den enskilda egendomen. För att reglera arvsförhållandet på ett annat sätt krävs att man upprättar ett testamente.

Varmt välkommen att kontakta Advokatbyrån Kardell för rådgivning i just din specifika situation!

 

Specialist på familjerätt