Familjerätt

Advokatbyrån Kardell besitter en hög kompetens och har stor erfarenhet inom familjerätt. Vi företräder Dig vid familjerättsliga tvister rörande bodelning, vårdnad, barns boende, umgänge och underhållsbidrag. Advokatbyrån upprättar även bodelningsavtal, testamenten, äktenskapsförord och samboavtal.

De flesta av oss behöver någon gång under livet anlita en advokat inom familjerätt. Många saker i människors vardag är reglerade i lag och även i fråga om relationer inom familjen krävs det ibland juridisk kompetens för att lösa en familjerättslig fråga. Det kan också vara bra att rådfråga en advokat inom familjerätt i förebyggande syfte. Ska du bli sambo behöver du kanske upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Om du skall gifta dig och har barn sedan tidigare, kan det vara som så att du behöver upprätta ett testamente.

Många behöver en advokat inom familjerätt när det uppstår en tvist vid äktenskapsskillnad. Det kan avse frågor om hur barnen skall bo, uppdelningen av den gemensamma bostaden och övriga tillgångar, eller vem som har rätt att bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd. Ofta kräver dessa typer av frågor juridiskt goda kunskaper inom just familjerätt och praktiskt erfarenhet av att arbeta som advokat.

Advokatbyrån hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. Jag sköter kontakterna med motparten eller dennes eventuella advokat, och företräder dig inför rätta om saken hamnat i domstol. Advokatbyrån kan naturligtvis också bistå med att upprätta familjerättsliga avtal och handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev.

Genom förordnande från domstol åtar sig advokat Maria Kardell även uppdrag som bodelningsförrättare.

I många familjerättsliga mål har du möjlighet att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring, eller få hjälp med rättegångskostnaderna via den så kallade statliga rättshjälpen.

Advokatbyrån hjälper dig att utreda just dina möjligheter och upprättar eventuell ansökan om rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom just ditt specifika ärende och hur man bäst går vidare.

Varmt välkommen att kontakta Advokatbyrån Kardell.

Specialist på familjerätt