Testamente

I ett testamente kan Du reglera hur Din kvarlåtenskap skall fördelas efter Din bortgång.

Det finns många anledningar till att upprätta ett testamente. Finns det inget testamente fördelas Din kvarlåtenskap enligt Ärvdabalken regler, vilka inte nödvändigtvis är utformade för att passa Din specifika familjesituation. Det kan till exempel nämnas att sambor inte ärver varandra och att en makes särkullbarn har rätt att få ut sitt arv vid dennes bortgång. I sådana fall kan det vara aktuellt att upprätta ett testamente för att skydda efterlevande sambo eller make. Det är dock aldrig möjligt att begränsa särkullbarnens arvslott mer än till hälften genom ett testamente.

Ett testamente är även nödvändigt om Du har specifika önskemål om vem som skall erhålla vad efter Din bortgång, samt om Du vill att den egendom som någon erhåller efter Din bortgång skall vara dennes enskilda egendom.

För att vara juridiskt bindande skall ett testamente vara skriftligt och undertecknat av av testator i närvaro av två vittnen. De personer som bevittnar undertecknandet av testamentet skall känna till att det är ett testamente som undertecknas, de behöver dock inte känna till innehållet i testamentet.

Vi på Advokatbyrån Kardell hjälper Dig att upprätta ett testamente utformat efter Dina önskemål.
Kontakta oss gärna för mer information.

Specialist på familjerätt