Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Vid en rättslig tvist kan rättsskyddet täcka en del av advokatkostnaderna. Den enskilde betalar då en självrisk, vanligtvis 20 % av kostnaderna, och försäkringsbolaget står för resterande 80 % av kostnaderna. Vi hjälper Dig att bedöma om Ditt ärende omfattas av rättsskyddet i Din hemförsäkring.

Om Du inte har en hemförsäkring eller om Ditt försäkringsbolag av någon anledning inte beviljar rättsskydd för tvisten kan Du i vissa fall erhålla rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp beviljas av domstolen eller av Rättshjälpsmyndigheten och innebär att staten betalar en del av den enskildes advokatkostnader. Hur stor del av kostnaderna som den enskilde själv får betala bestäms utifrån dennes ekonomiska förhållanden.

Den rättssökandes ekonomiska förhållanden påverkar även förutsättningarna att erhålla rättshjälp.

Vi hjälper Dig att ansöka om såväl rättsskydd som rättshjälp.