Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn skall utses när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den som misstänks för brottet är barnets vårdnadshavare, eller om det befaras att vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte kommer ta tillvara barnens rättigheter.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar under förundersökningen och rättegången. Till den särskilda företrädarens uppgifter hör bland annat se ta ställning till om förhör skall genomföras, samt att så sker på lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren kan även lämna tillstånd till en läkarundersökning av barnet. Den särskilda företrädaren framställer även yrkanden om skadestånd till barnet.

Det är tingsrätten som utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämpad för uppdraget.

Vi på Advokatbyrån Kardell åtar oss kontinuerligt uppdrag som särskild företrädare för barn. Du är varmt välkommen till Advokatbyrån Kardell för mer information!

Specialist på familjerätt