Kvarsittanderätt

Kvarboenderätt till bostad

Parterna kan vid äktenskapsskillnad eller samboseparation komma överens om att en av er skall bo kvar i den gemensamma bostaden fram tills bodelning sker. Reglerna om kvarsittanderätt säger att den som har störst behov av den gemensamma bostaden är den som skall få bo kvar. Det kan därför uppkomma frågor om vem detta är och under vilka förutsättningar detta ska ske. Exempelvis kan den part som bor kvar behöva betala nyttjandeersättning till den part som måste flytta ut. Kan parterna inte enas om vem som skall ha rätt att bo kvar i bostaden kan en domstol pröva frågan.

När domstolen bedömer vem som har störst behov av bostaden ser man oftast till vem de eventuella barnen skall bo med samt vem av parterna som har lättast att skaffa sig en ny bostad. Den som inte får kvarsittanderätt måste genast flytta och har inte rätt att komma in i bostaden utan den andre makens samtycke. Du kan få rättshjälp för frågor om kvarsittanderätt i vissa fall.

Varmt välkommen att kontakta Advokatbyrån Kardell för rådgivning i just din specifika situation.

Specialist på familjerätt